PRESENTACIÓ

DOCUMENTS FERRATERIANS

Un treball universitari de matemàtiques   8

Poemes amb data   29

Una mostra de dedicatòries   39

Els salms de Gabriel Ferrater   48

Notes de lingüística   57

Una entrevista peculiar   66

«Chameleon’s Cadmium»: un poema de Janet Rodney a la memòria de Gabriel Ferrater   71

5

LECTURA DE POEMES

Xavier Dilla    «El mutilat», el record d’un oblit   113

Pere Antoni Pons   «El mutilat», o com poetitzar l’autoengany   119

Laura Torres Bauzà  El somni de ser ric per pagar el deute. Lectura de «Com Faust»   121

Edgar Illas     Lectura de «Moeurs exotiques»   130

Carles Morell   «Sobre la catarsi»: el joc pervers de Gabriel Ferrater   133

Joan Manuel Homar   «A l’inrevés»: l’anvers i el revers 143

Enric Bou    Lectura d’«Amistat del braç» 171

Maria Dolors Coll Magrí   «La confidència» 174

Anna Bou Jorba   Càlcul de cossos terrestres. Lectura de «Mecànica terrestre»   178

Miquel Àngel Llauger    No pensar-hi: un eco de Riba a «Temps enrere»   186

Llucia Serra Ferre «Petita guerra», gairebé una herència genética   193

Jaume Aulet    «Fi del món» o com fer que tot tingui sentit   199

Montserrat Roser i Puig   Interpretant «Posseït»   205

Oriol Ribet Casademunt   L’empremta de Josep Carner a «Exeunt personae»   211

Albert Mestres     Qualsevol hora és bona per fer l’amor: «Cambra de la tardor» 215

Sofia Colominas     «Atra Mater», de Gabriel Ferrater   224

Esteve Miralles    «Helena»: de la set de mestratge (dels mestres assedegats de mestratge)   231

Martina Lladós Puig   «El ponent excessiu»   246

Fina Masdéu   «El distret»   249

Carlota Casas «Tro vos mi siatz renduda»   255

Josep Maria Fonalleras «Com una pàtria». Les conseqüències de les passions elementals   259

Pau Sabaté «Economies rivals» i l’epigrama clientelar   262

Marina Porras    L’ombra dels miralls. Lectura d’«Els miralls»   268

Enric Sullà   «Els miralls» al mirall de la paràfrasi   273

Edgardo Dobry   Shakespeare, Poe i Don Juan camí del  «Poema inacabat»   282

Salvador Oliva   «Boira», de Gabriel Ferrater   291

Carme Castells   Lectura de «Dits» de Gabriel Ferrater   298

Joan Alegret    Anàlisi del poema «Esparver»   305

Glòria Coll Domingo     Tres aproximacions a «Fe»   324

Àngel Terrón   «Ídols» de Gabriel Ferrater i una imatge especular   335

Roser Casamayor Tres apunts sobre «Kensington»   339

Alba Bosch Pijoan   «Metrònom». Metrònom XXI. Una altra relectura de Ferrater en el primer quart del nostre segle   348

Marta Gort Paniello   Neva i tremoles: lectura de «Neu»   353

Andrea Montoya       «Sabers», la memoria del cos   359

Marta Puxán-Oliva    «Úter», de Gabriel Ferrater, o la construcció inversa de l’espai  365

Bartomeu Ribes Guasch   Sobre «Xifra»   380

Joan Todó   «Les mosques d’octubre»   382

Jordi Amat   Un poema de circumstàncies transcendent. Lectura de «Per José María Valverde»   391

Arnau Barios   Un esforç de lectura: «Babel’» de Ferrater 398

Simona Škrabec   Per què no dormen els poetes? Lectura de «S-Bahn»   411

Rosa Planas Ferrer   A propòsit del «Teseu» de Gabriel Ferrater   435

Biel Ferrer   Sobre «Prop dels dinou». Tal vegada el darrer poema de Gabriel Ferrater: dos sentits que sumen   440

Cèlia Sánchez-Mústich   «La vida perdurable»   448

ALTRES ESTUDIS

Enric Iborra           Els dies i les edats de la vida   460

Dolors Oller           El dir i el fer: indicacions creatives de Gabriel Ferrater   466

Manuel Outeiriño   Vigència de Les dones i els dies. Compartir i traduir poemes de Ferrater   478

DIÀLEG

Núria Perpinyà        Conversa amb Gabriel sobre els seus títols   495

TRADUCCIONS

Miquel Àngel Llauger     Tres poemes al voltant de Ferrater   505

Manuel Outeiriño           As mulheres e os días   513

Veus baixes: Espai de versos i lletres és un espai virtual de literatura, amb atenció particular a la poesia, i una revista digital. Allotjarà exposicions, obra de creació original, obra de creació traduïda, estudis i crítiques. Es publica amb llicència Creative Commons: s'autoritza la reproducció sempre que se citi l'autor, sigui sense propòsits comercials i no se'n facin elaboracions derivades. Podeu contactar amb el consell de redacció, integrat per Miquel Àngel Llauger, Joan Manuel Pérez i Pinya, Jeroni Salom, Gabriel de la S.T. Sampol, a l'adreça electrònica

LA REVISTA

Veus baixes 6.

529 pàgines, 83,3 MB.

Enric Blanes   «In memoriam», de Gabriel Ferrater, un persistent quiliedre diamantí   89

Lluís Calvo    El rebuig o la feblesa. Una lectura del poema «A través dels temperaments», de Gabriel Ferrater   139

Júlia Català Benejam   Correspondències dominicals. «Diumenge»: sobre dos poemes homònims de Joan Vinyoli i Gabriel Ferrater   154

Anna Perera          L’espai i els cossos: una lectura del poema «No una casa» de Gabriel Ferrater   219

Xènia Dyakonova      «También son hombres», un cas d’alquímia. Metamorfosi d’un poema de Benn en mans de Ferrater   454